14/06/2019р. Особлива інформація "Зміна складу посадових осіб емітента"

14/06/2019р. Особлива інформація

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

подробнее

22/04/2019г. Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ") за 2018 рік

22/04/2019г. Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт  ПрАТ

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ") за 2018 рік

подробнее

19/04/2019р. Особлива інформація ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

19/04/2019р. Особлива інформація ПрАТ

Особлива інформація ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

подробнее

19/04/2019р. Особлива інформація ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Зміна складу посадових осіб)

19/04/2019р. Особлива інформація ПрАТ

Особлива інформація ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Зміна складу посадових осіб)

подробнее

19/04/2019р. Особлива інформація ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Зміна складу посадових осіб)

19/04/2019р. Особлива інформація ПрАТ

Особлива інформація ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Зміна складу посадових осіб)

подробнее

19/04/2019p. Повідомлення про результати голосування з питань порядку денного на чергових Загальних зборів акціонерів

 19/04/2019p. Повідомлення про результати голосування з питань порядку денного на чергових Загальних зборів акціонерів

Повідомлення про результати голосування з питань порядку денного на чергових Загальних зборів акціонерів

подробнее

17/04/2019р. Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів

17/04/2019р. Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів

Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів

подробнее

29/03/2019р. Звіт незалежного аудитора  щодо фінансової звітності ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" станом на 31.12.2018р.

29/03/2019р. Звіт незалежного аудитора  щодо фінансової звітності  ПрАТ

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" станом на 31.12.2018р.

подробнее

15/03/2019р. Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів

15/03/2019р. Повідомлення про скликання чергових загальних зборів  акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ФРЕГАТ» повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Збори відбудуться 18 квітня 2019 року о 10.00 год. за адресою: вул. Корабельна, 50, I поверх, каб. № 6 актовий зал, м. Первомайськ, Миколаївська область.

подробнее

28/02/2019 Річна фінансова звітність  ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" за 2018 рік.

28/02/2019 Річна фінансова звітність  ПрАТ

Річна фінансова звітність  ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" за 2018 рік у складі: балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал, приміток до фінансової звітності, звіту про управління.

подробнее