17/04/2019р. Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів

17/04/2019р. Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів

Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів

подробнее

29/03/2019р. Звіт незалежного аудитора  щодо фінансової звітності ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" станом на 31.12.2018р.

29/03/2019р. Звіт незалежного аудитора  щодо фінансової звітності  ПрАТ

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" станом на 31.12.2018р.

подробнее

15/03/2019р. Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів

15/03/2019р. Повідомлення про скликання чергових загальних зборів  акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ФРЕГАТ» повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Збори відбудуться 18 квітня 2019 року о 10.00 год. за адресою: вул. Корабельна, 50, I поверх, каб. № 6 актовий зал, м. Первомайськ, Миколаївська область.

подробнее

28/02/2019 Річна фінансова звітність  ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" за 2018 рік.

28/02/2019 Річна фінансова звітність  ПрАТ

Річна фінансова звітність  ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" за 2018 рік у складі: балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал, приміток до фінансової звітності, звіту про управління.

подробнее

28/01/2019р. Особлива інформація ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Зміна складу посадових осіб)

28/01/2019р. Особлива інформація ПрАТ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.

подробнее

27/07/2018 Особлива інформація ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Зміна складу посадових осіб)

27/07/2018 Особлива інформація ПрАТ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

подробнее

27/06/2018 Особлива інформація ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Зміна складу посадових осіб)"

27/06/2018 Особлива інформація ПрАТ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

подробнее

20/04/2018р. Особлива інформація ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Про зміну складу посадових осіб емітента)

20/04/2018р. Особлива інформація ПрАТ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

подробнее

19/04/2018р. Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

19/04/2018р.   Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів

подробнее

28/03/2018р. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ"

28/03/2018р. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування на  загальних зборах акціонерів ПрАТ

Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ"

подробнее