25/04/2013 Річна інформація емітента за 2012 рік

25/04/2013 Річна інформація емітента за 2012 рік

Річна інформація емітента

за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ФРЕГАТ"

1.2. Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента:

Корабельна, 50, м. Первомайськ, Первомайський, Миколаївська область, 55210, Україна

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

14312387

1.5. Міжміський код та телефон:

(05161) 3-12-93

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента:

А01 № 691180

1.7. Дата державної реєстрації:

26.04.2012

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

http://www.fregat.mk.ua

 

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

262843

252501

Основні засоби (за залишковою вартістю)

160913

162462

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

43040

46103

Сумарна дебіторська заборгованість

48834

34907

Грошові кошти та їх еквіваленти

548

778

Власний капітал

141411

149207

Статутний капітал

10967

10967

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

53465

63162

Довгострокові зобов'язання

67938

70617

Поточні зобов'язання

52644

32335

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-0,22

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-0,22

0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

43868200

43868200

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

0

0

у відсотках від статутного капіталу

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0

0

Вартість чистих активів

141411

149207

 

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про посадових осіб емітента

Голова Правління - Стафєєв Олександр Петрович;  

Член Правління-заступник голови Правління з економіки та фінансів - Шиков Дмитро Володимирович;  

Член Правління-головний інженер -  Зубко Олександр Арсентійович;  

Член Правління - заступник голови Правління з безпеки - Сливинський Валерій Богданович;  

Голова Наглядової ради - ТОВ "Інвестиційно-промислова компанія "Ассетс Менеджмент Груп";  

Член Наглядової ради - ТОВ "Інвестиційно-промислова компанія "Ассест Менеджмент Груп";  

Член Наглядової ради - ТОВ "Дніпроінвесттехнології";  

Член Наглядової ради - ТОВ "МетІнвест";  

Член Наглядової ради - ТОВ "Дінекс";  

Голова Ревізійної комісії -  ТОВ "Інвестиційно-промислова компанія "Ассетс Менеджемент Груп";  

Член Ревізійної комісії -  ТОВ "Інвестиційно-промислова компанія "Ассетс Менеджемнт Груп";  

Член Ревізійної комісії - ТОВ "Інвестиційно-промислова компанія "Ассетс Менеджмент Груп.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Юридичні особи:

ТОВ "Дніпроінвесттехнології" (код за ЄДРПОУ 33324013), місцезнаходження: Ламана,19, Дніпропетровськ, Дніпропетровський, Днiпропетровська, Україна, 49600. Засновнику/учаснику належить 1,0755% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

ТОВ "Метінвест" (код за ЄДРПОУ 31504580), місцезнаходження: Ламана, 19, Дніпропетровськ, Дніпропетровський, Днiпропетровська, Україна, 49000. Засновнику/учаснику належить 1,0846% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Компанія "Фрегат Інжиніринг Лімітед" (код за ЄДРПОУ д/н), місцезнаходження: 284,Арх. Макаріос III Авеню, Фортуна Корт, Блок "В, 3105 Лімасол, д/н, Днiпропетровська, Кіпр, 12320. Засновнику/учаснику належить 96,2503% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

ТОВ "ІПК "Ассетс Менеджментс Груп" (код за ЄДРПОУ 34316490), місцезнаходження: Бульвар Катеринославський, 2, Дніпропетровськ, Дніпропетровський, Днiпропетровська, Україна, 49600. Засновнику/учаснику належить 0,0001% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Взаємний фонд "АгроІнвест" ІК "Атланта" (код за ЄДРПОУ 00000002), місцезнаходження: Ковельська, 1, м. Луцьк, д/н, Волинська, Україна, 43000. Засновнику/учаснику належить 0,001% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

ЗВФ "Прінком-Фонд" ІК "Прінком" (код за ЄДРПОУ 00000003), місцезнаходження: В.Інтернаціоналістів, 12, м. Івано-Франківськ, д/н, Iвано-Франкiвська, Україна, 76019. Засновнику/учаснику належить 0,0056% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Взаємний фонд № 1 ВАТ "Укр-Кор-Інвест" (код за ЄДРПОУ 00000004), місцезнаходження: Карла Маркса, 7 оф. 67, Луганськ, д/н, Луганська, Україна, 91000. Засновнику/учаснику належить 0,0054% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

АОЗТ ІФ "НОРД-ОСТ" (код за ЄДРПОУ 00000005), місцезнаходження: пл. Поезії, 5, Харків, д/н, Харкiвська, Україна, 61000. Засновнику/учаснику належить 0,0099% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

ЗВФ "Перший "АТ ІК "Євроінвест" (код за ЄДРПОУ 00000006), місцезнаходження: О. Яроша, 18А, Харків, д/н, Харкiвська, Україна, 61000. Засновнику/учаснику належить 0,0197% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

ЗВФ "Трансінвест-МІК" ІК "Міжнародна інвестиційна компанія" (код за ЄДРПОУ 00000007), місцезнаходження: пл. Нахімова, 2, Севастополь, д/н, м. Севастополь, Україна, 99011. Засновнику/учаснику належить 0,0011% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

ВАТ "Лізингова компанія "Украгромашінвест" (код за ЄДРПОУ 21661438), місцезнаходження: пров. островського,1, Київ, д/н, м. Київ, Україна, 03035. Засновнику/учаснику належить 0% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

ЗАТ ""ТЦП "Восток-Маклер" (код за ЄДРПОУ 23461005), місцезнаходження: пл. Конституції, 1, Харків, д/н, Харкiвська, Україна, 61000. Засновнику/учаснику належить 0% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

ТОВ "Україна Трейдінг" (код за ЄДРПОУ 23512760), місцезнаходження: Гуданова, 9/11, Харків, д/н, Харкiвська, Україна, 61000. Засновнику/учаснику належить 0,0021% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

ЗАТ "ІФ GPI-Майбутнє" (код за ЄДРПОУ 23527269), місцезнаходження: пр. Перемоги, 67, Киїів, д/н, м. Київ, Україна, 03062. Засновнику/учаснику належить 0,0125% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

ТОВ Фінансова компанія "Декра" (код за ЄДРПОУ 24685310), місцезнаходження: Чорновола, 103, Івано-Франківськ, д/н, Iвано-Франкiвська, Україна, 76005. Засновнику/учаснику належить 0,0013% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

ТОВ "Дніпроінвесттехнології" (код за ЄДРПОУ 33324013), місцезнаходження: Ламана, 19, Дніпропетровськ, д/н, Днiпропетровська, Україна, 49600. Засновнику/учаснику належить 0% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

ТОВ Фірма "Дінекс" (код за ЄДРПОУ 31504554), місцезнаходження: Морська, 10, Дніпропетровськ, д/н, Днiпропетровська, Україна, 49600. Засновнику/учаснику належить 0% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

ТОВ "Кінто Інвест" (код за ЄДРПОУ 32915716), місцезнаходження: Лисенка/Ярославів Ваал/2/1, Київ, д/н, м. Київ, Україна, 01034. Засновнику/учаснику належить 0,0025% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

АТ "МФПІ "НефтьГазПром" (код за ЄДРПОУ 23462298), місцезнаходження: Космічна, 21А, Харків, д/н, Харкiвська, Україна, 61145. Засновнику/учаснику належить 0,002% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

ЗАТ ІК "Спаський Форум" (код за ЄДРПОУ 23399476), місцезнаходження: Воїнів-Інтернаціоналістів, 1-А, Чернігів, д/н, Чернiгiвська, Україна, 14013. Засновнику/учаснику належить 0,0011% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Фізичні особи:

Загальна кількість акціонерів - фізичних осіб 7189; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт паспорт: д/н, д/н, 01.01.2000, д/н. Засновнику/учаснику належить 1,5253% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

4. Інформація про цінні папери емітента

Інформація про випуски акцій

Випуск зареєстровано 13.10.2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 29/14/1/10, орган, що зареєстрував випуск - МТУ ДКЦПФР, код цінного папера - UA 4000094759, тип цінного папера – , форма існування та форма випуску - Документарні іменні,  номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 43868200 штук, загальною номінальною вартістю 10967050 грн., що складає 100% у статутному капіталі. Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: у звітному періоді торгівля цінними паперами АТ не здійснювалася.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здіснювалася.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: факти лістингу/делістингу  щодо цінних  паперів емітента відсутні.

Мета додаткової емісії:  додаткова емісія не проводилася.

Спосіб розміщення: додаткова емісія не проводилася.

Процентні, дисконтні облігації, цільові (безпроцентні) облігації та інші цінні папери емітентом не випускались.

6. Інформація про загальні збори

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 20.04.2012 року. Кворум зборів: 98,42567% до

загальної кількості голосів.  

7. Інформація про дивіденди

 Дивіденди за звітний період не нараховувались і не виплачувались.

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента:

            Приватне підприємтсво аудиторська фірма "Професіонал" (код за ЄДРПОУ - 30992563), організаційно-правова форма: Приватна організація (установа, заклад). Місцезнаходження: Леніна, 1А, корп. 2, кв.30

Сєрова, 4, Дніпропетровськ

Дніпропетровськ, д/н, Днiпропетровська, 49070. Аудитор має ліцензію на цей вид діяльності 2359, що видана: Аудиторська палата України 26.01.2001 року. Контактний телефон: 350151, факс: д/н. Основний вид діяльності: Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту. ПП Аудиторська фірма "Професіонал" обрана рішенням Наглядової ради від 13.02.2013р. (Протокол №10/1)

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):

       На нашу думку за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки»,  фінансова звітність   подає достовірно , в усіх суттєвих аспектах  фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Завод»Фрегат» станом на 31 грудня 2012 р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився  на зазначену дату, відповідно до  Міжнародних стандартів фінансової звітності.

ЗВІТ щодо вимог інших  законодавчих і нормативних актів.

Для приведення показників фінансової звітності ПАТ у відповідність з вимогами МСФЗ Товариством здійснено трансформацію фінансової звітності, складеної за національними П(С)БО, у звітність, формат і зміст якої відповідає вимогам МСФЗ.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

25.04.2013

 

 

 

 

 

         

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 

10.2. Голова Правління

 

 

 

Стафєєв Олександр Петрович

 

(найменування посади)

 

(підпис)

 

 

(ініціали та прізвище керівника)
Также в этом разделе: