09/07/2014 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

09/07/2014 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Завод "Фрегат"

2. Код за ЄДРПОУ

14312387

3. Місцезнаходження

55210 Первомайськ Корабельна, 50

4. Міжміський код, телефон та факс

05161- 31293 05161-43725

5. Електронна поштова адреса

 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.fregat.mk.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

 

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень заступника голови правління з економіки та фінансів ПАТ "Завод "Фрегат" Шикова Дмитра Володимировича прийнято Наглядовою радою 9 липня 2014р. Протокол № 23.

Посадова особа Шиков Д.В. (паспорт: серія КЕ №334904) звільнена з 10.07.2014р. Частка в Статутному капіталі - 0%. Судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк на якому перебувала посадова особа 2 роки. На момент подання інформації на посаду нікого не призначено.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

 

 

 

Стафєєв Олександр Петрович

 
Также в этом разделе: