28/01/2013 Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

28/01/2013 Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Завод "Фрегат"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
14312387
1.4. Місцезнаходження емітента
55210 Первомайськ Корабельна, 50
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0516131293 0516143725
1.6. Електронна поштова адреса емітента
kolesnichenko@fregat.mk.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
www.fregat.mk.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.
Зміна складу посадових осіб емітента


2. Текст повідомлення

 28 січня 2013 року Наглядова рада ПАТ "Завод "Фрегат" (протокол №5 від 28.01.2013р.) прийняла рішення про створення Дніпропетровської філії Публічного акціонерного товариства "Завод "Фрегат". Місце знаходження Дніпропетровської філії ПАТ "Завод "Фрегат" за адресою: 49600, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, буд. 10. Філія діє на підставі Положення.3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2.

Голова правління                Стафєєв О.П.

28.01.2013
Также в этом разделе: