16/09/2015 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

16/09/2015 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Завод "Фрегат"

2. Код за ЄДРПОУ

14312387

3. Місцезнаходження

55210 Первомайськ Корабельна, 50

4. Міжміський код, телефон та факс

0516131293 0516143725

5. Електронна поштова адреса

kolesnichenko@fregat.mk.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень головного інженера ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" прийнято Наглядовою радою 14.09.2015 р. Протокол №17.

Посадова особа Зубко Олександр Арсентійович (паспорт: серія ЕО номер 286386 виданий 07.02.1997 р. Первомайським МВ УМВС України в Миколаївській області), яка займала посаду головного інженера - Член Правління, звільнена.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0002%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 15,75 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 63 акції.

 

Рішення про призначення на посаду головного інженера ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" прийнято Наглядовою радою 14.09.2015 р. Протокол №17.

Посадова особа Полянський Валерій Миколайович  (паспорт: серія ВВ номер 557435 виданий 28.09.1998 р. Ясинуватським МВ УМВС України в Донецькій області),  призначена на посаду головного інженера - Члена Правління.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який призначено особу: постійно.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний інженер ТОВ "Машинобудівник".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

 

 

 

Стафєєв О.П.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

14.09.2015

(дата) 

 
Также в этом разделе: