28/07/2016 Фінансова звітність на 30.06.2016 рік

28/07/2016 Фінансова звітність на 30.06.2016 рік

1. Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 30.06.16

Посилання на файл: userfiles/file/Fin_Zvit_6m_2016/Zvit_Fin_stan_1half2016.PDF

2. Звiт про фiнансовi результати

Посилання на файл: userfiles/file/Fin_Zvit_6m_2016/Zvit_Fin_rez_1half2016.PDF
Также в этом разделе: