14/04/2017 Особлива інформація ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Про зміну складу посадових осіб)

14/04/2017 Особлива інформація ПАТ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ФРЕГАТ"

2. Код за ЄДРПОУ

14312387

3. Місцезнаходження

55210 Первомайськ Корабельна, 50

4. Міжміський код, телефон та факс

05161 31293 05161-43725

5. Електронна поштова адреса

kolesnichenko@fregat.mk.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.fregat.mk.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

 Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами акціонерів 12.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі  рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол № 20 від 12.04.2017р. Посадова особа Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Ассетс Менеджмент Груп" (паспорт: серія  номер 34316490 виданий  р. ), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000079%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,000079%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.

 

Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами акціонерів 12.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі  рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол № 20 від 12.04.2017р. Посадова особа Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Ассетс Менеджмент Груп" (паспорт: серія  номер 34316490 виданий  р. ), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000079%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,000079%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.

 

Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами акціонерів 12.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі  рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол № 20 від 12.04.2017р. Посадова особа Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпроінвесттехнології" (паспорт: серія  номер 33324013 виданий  р. ), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 1,0755%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1,0755%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.

 

Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами  акціонерів 12.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі   рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол №20 від 12.04.2017р. Посадова особа Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Дінекс" (паспорт: серія  номер 31504554 виданий  р. ), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.

 

Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами акціонерів 12.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі  рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол № 20 від 12.04.2017р. Посадова особа Товариство з обмеженою відповідальністю "МетІнвест" (паспорт: серія  номер 31504580 виданий  р. ), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 1,084585%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1,084585%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.

 

Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціонерів 12.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення чергових загальних зборів ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол №20 від 12.04.2017р.

Красніков Дмитро Анатолійович (паспорт: серія АК номер 875256 виданий 26.04.2000 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, ІПН 2717600433, що зареєстрований за адресою: м. Дніпро, вул. Мандриківська, буд. 143, кв.56) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2012 р. директор Дирекції "Фрегат" ТОВ "ІПК "Ассетс Менеджмент Груп".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Красніков Д.А. являється представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Ассетс Менеджмент Груп" (49000, м. Дніпропетровськ, вулиця Баумана, 10, код ЄДРПОУ 34316490). Незалежним директором член Наглядової ради не являється.

 

 

Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціонерів 12.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення чергових загальних зборів ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол №20 від 12.04.2017р.

Парусникова Вікторія Борисівна (паспорт: серія АЕ номер 254323 виданий 18.03.1996 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, ІПН 2259401627, що зареєстрована за адресою: м. Дніпро, ж/м Тополя-2, буд. 28, корп. 3, кв. 1) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2007 р. директор "Ей Ем Джі Волдвайд Інвестментс Лімітед".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Парусникова В.Б. являється представником акціонера -   Товариства з обмеженою відповідальністю  «МетІнвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вулиця Ламана,19; код ЄДРПОУ: 31504580). Незалежним директором член Наглядової ради не являється.

 

Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціонерів 12.04.2017р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення чергових загальних зборів ПАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ». Протокол №20 від 12.04.2017р.

Санін Андрій Олександрович (паспорт: серія МК номер 018034 виданий 25.07.1995 р. Московським  РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, ІПН 2894918610, що зареєстрований за адресою: Харківська обл., м. Південне, вул. Кірова, 84) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі 0%. Володіє  пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2012р. Генеральний директор ТОВ "ІПК "Ассетс Менеджмент Груп".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Санін А.О.  являється представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю  «МетІнвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вулиця Ламана,19; код ЄДРПОУ: 31504580). Незалежним директором Член Наглядової ради не являється.

 

Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціонерів 12.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення чергових загальних зборів ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол №20 від 12.04.2017р.

Анищенко Сергій Володимирович (паспорт: серія АК номер 568525 виданий 18.06.1999 р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, ІПН 27522110634, що зареєстрований за адресою: м. Дніпро, вул. Маліновського, буд.12, кв. 25) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2009р. Заступник Генерального директора  ТОВ "ІПК "Ассетс Менеджмент Груп"

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Анищенко С.В.  являється представником акціонера -  Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вулиця Баумана,10; код ЄДРПОУ: 34316490).  Незалежним директором член Наглядової ради не являється.

 

 

Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціонерів 12.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення чергових загальних зборів ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол №20 від 12.04.2017р.

Британ Олександр Вікторович (паспорт: серія АЕ номер 709887 виданий 14.08.1997 р. Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, ІПН 2894918610, що зареєстрований за адресою: м. Дніпро, вул. Будьонного, 41, кв. 81) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2007р. Консультант по питанням безпеки Представництва фірми «Дніпросіті Лімітед».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Британ О.В.  являється представником акціонера -    - Компанії “Фрегат Інжиніринг Лімітед”/Fregat engineering limited (місцезнаходження: Арх. Макаріу III, 284 ФОРТ, Фортуна   Корт Блок В,  2 поверх, п.с. 3105, Лімасол, Кіпр). Незалежним директором член Наглядової ради не являється.

 

Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами акціонерів 12.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі  рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол № 20 від 12.04.2017р. Посадова особа Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно- промислова компанія "Ассетс Менеджмент Груп" (паспорт: серія  номер 34316490 виданий  р. ), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000079%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,000079%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.

 

Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами акціонерів 12.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі  рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол № 20 від 12.04.2017р. Посадова особа Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Ассетс Менеджмент Груп" (паспорт: серія  номер 34316490 виданий  р. ), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000079%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,000079%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.

 

Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами акціонерів 12.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі  рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол № 20 від 12.04.2017р. Посадова особа Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Ассетс Менеджмент Груп" (паспорт: серія  номер 34316490 виданий  р. ), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000079%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,000079%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.

 

Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціонерів 12.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення чергових загальних зборів ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол №20 від 12.04.2017р.

Домну Олексій Анатолійович (паспорт: серія АМ номер 763385 виданий 25.01.2002 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, ІПН 3136615757, що зареєстрований за адресою: м. Дніпро, проспект Героїв, буд.32, кв. 264) обрано на посаду Член Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2013р. економіст Дніпропетровської філії ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Домну О.А.  являється представником акціонера -     Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вулиця Баумана,10; код ЄДРПОУ: 34316490). 

Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціонерів 12.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення чергових загальних зборів ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол №20 від 12.04.2017р.

 Мироненко Ірина Миколаївна (паспорт: серія АЕ номер 507605 виданий 18.02.1997 р. Ленінським РВ УМВС України  в Дніпропетровській області, ІПН 2408700700, що зареєстрована за адресою: м. Дніпро, вул. Замполіта Біляєва, буд. 22, кв. 22) обрано на посаду Член Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 17.09.2007р. Заступник головного бухгалтера ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Групп».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 Мироненко І.М.   являється представником акціонера -     Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вулиця Баумана,10; код ЄДРПОУ: 34316490). 

 

 

Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціонерів 12.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення чергових загальних зборів ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол №20 від 12.04.2017р.

Головач Наталя Володимирівна (паспорт: серія АЕ номер 362450 виданий 10.09.1996 р. Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, ІПН 2317813043, що зареєстрована за адресою: м. Дніпро, проспект Героїв, буд.12, кв. 623) обрано на посаду Член Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2013р. Головний бухгалтер Дніпропетровської філії ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 Головач Н.В.   являється представником акціонера -     Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вулиця Баумана,10; код ЄДРПОУ: 34316490).

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

 

 

 

Купков Андрій Вячеславович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

13.04.2017

(дата) 

 

 
Также в этом разделе: