19/04/2017 Особлива інформація ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Про обрання Членів Наглядової ради та Ревізійної комісії)

19/04/2017 Особлива інформація ПрАТ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "ЗАВОД "ФРЕГАТ"

2. Код за ЄДРПОУ

14312387

3. Місцезнаходження

55210 Первомайськ Корабельна, 50

4. Міжміський код, телефон та факс

05161 31293 05161 43725

5. Електронна поштова адреса

kolesnichenko@fregat.mk.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.fregat.mk.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

 Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "ЗАВОД "ФРЕГАТ" 18.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі  рішення Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол №29 від 18.04.2017р.

Краснікова Дмитра Анатолійовича (паспорт: серія АК номер 875256 виданий 26.04.2000 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області) обрано Головою Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2012р. Директор Дирекції "Фрегат" ТОВ "ІПК "Ассетс Менеджмент Груп".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Красніков Д.А. являється представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Ассетс Менеджмент Груп" (49000, м. Дніпропетровськ, вулиця Баумана, 10, код ЄДРПОУ 34316490). Незалежним директором Голова Наглядової ради не являється.

 

Рішення про обрання прийнято  Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "ЗАВОД "ФРЕГАТ" 18.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі  рішення Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол №29 від 18.04.2017р.

Саніна Андрія Олександровича (паспорт: серія МК номер 018034 виданий 25.07.1995 р. Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.) обрано Заступником голови Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2012р. Генеральний директор ТОВ "ІПК "Ассетс Менеджмент Груп".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Санін А.О.  являється представником акціонера -   Товариства з обмеженою відповідальністю  «МетІнвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вулиця Ламана,19; код ЄДРПОУ: 31504580). Незалежним директором заступник голови Наглядової ради не являється.

 

Рішення про обрання прийнято  Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "ЗАВОД "ФРЕГАТ" 18.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі  рішення Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол №29 від 18.04.2017р.

Парусникову Вікторію Борисівну (паспорт: серія АЕ номер 254323 виданий 18.03.1996 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області) обрано Секретарем Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2007р. Директор "Ей Ем Джі Волдвайд Інвестментс Лімітед".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Парусникова В.Б.  являється представником акціонера -   Товариства з обмеженою відповідальністю  «МетІнвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вулиця Ламана,19; код ЄДРПОУ: 31504580). Незалежним директором Секретар Наглядової ради не являється.

  

Рішення про обрання прийнято Ревізійною комісією Приватного акціонерного товариства "ЗАВОД "ФРЕГАТ"  18.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі  рішення Ревізійної комісії ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол №2 від 18.04.2017р.

Домну Олексія Анатолійовича (паспорт: серія АМ номер 763385 виданий 25.01.2002 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області) обрано Головою Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  з 2013р. економіст Дніпропетровської філії ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 Домну О.А.  являється представником акціонера -     Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вулиця Баумана,10; код ЄДРПОУ: 34316490).

 

Рішення про обрання прийнято Ревізійною комісією Приватного акціонерного товариства "ЗАВОД "ФРЕГАТ"  18.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі  рішення Ревізійної комісії ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол №2 від 18.04.2017р.

Головач Наталю Володимирівну (паспорт: серія АЕ номер 362450 виданий 10.09.1996 р. Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області) обрано  Секретарем Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2013р. Головний бухгалтер Дніпропетровської філії ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 Головач Н.В.   являється представником акціонера -     Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вулиця Баумана,10; код ЄДРПОУ: 34316490).

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

 

 

 

Купков Андрій Вячеславович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

19.04.2017

(дата) 
Также в этом разделе: