19/04/2017 Особлива інформація ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Про обрання Членів Правління)

19/04/2017 Особлива інформація ПрАТ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "ЗАВОД "ФРЕГАТ"

2. Код за ЄДРПОУ

14312387

3. Місцезнаходження

55210 Первомайськ Корабельна, 50

4. Міжміський код, телефон та факс

05161 31293 05161 43725

5. Електронна поштова адреса

kolesnichenko@fregat.mk.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.fregat.mk.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

 Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою 19.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі  рішення Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ", Протокол №30 від 19.04.2017р.

Купков Андрій Вячеславович (паспорт: серія АЕ номер 146783 виданий 02.09.1995 р. Нікопольським ГО УМВД України у Дніпропетровській обл.) обрано на посаду Голова Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: три місяці.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник Генерального директора ТОВ "Джорджиан Манганези"

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою 19.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі  рішення Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ", Протокол №30 від 19.04.2017р.

Тищенко Олександр Валентинович (паспорт: серія ЕА номер 533055 виданий 04.11.1998 р. Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській обл.) обрано на посаду Член Правління - заступник голови Правління з економіки та фінансів.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: постійно.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: фінансовий директор ПрАТ "Гідросила АПМ", з 2014р. заступник голови Правління ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

 

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою 19.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі  рішення Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ", Протокол №30 від 19.04.2017р.

Полянський Валерій Миколайович (паспорт: серія ВВ номер 557435 виданий 28.09.1998 р. Ясинуватським МВ УМВС в Донецькій обл.) обрано на посаду Член Правління - головний інженер.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: постійно.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний іженер ТОВ "Машинобудівник", з  2015р. головний інженер ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою 19.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі  рішення Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ", Протокол №30 від 19.04.2017р.

Сливинський Валерій Богданович (паспорт: серія ЕО номер 628000 виданий 18.01.1999 р. Первомайським МВ УМВС України в Миколаївській обл.) обрано на посаду Член Правління - заступник голови Правління з безпеки.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: постійно.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник  голови Правління з безпеки ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою  19.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ", Протокол №30 від 19.04.2017р.

Акулов Антон Валерійович (паспорт: серія МВ номер 136140 виданий 13.11.2002 р. Зарічним ВМ СМВ УМВС України в Сумській обл.) обрано на посаду Член Правління - заступник голови Правління з якості.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: постійно.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: інженер з якості ВТК ПАТ НВАТ "ВНДікомпресормаш", з 2016р. заступник голови Правління ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

 

 

 

Купков Андрій Вячеславович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

19.04.2017

(дата) 
Также в этом разделе: