03/08/2017 Повідомлення про виникнення особливої інформації‭ (‬інформації про іпотечні цінні папери,‭ ‬сертифікати фонду операцій з нерухомістю‭) ‬емітента

03/08/2017 Повідомлення про виникнення особливої інформації‭ (‬інформації про іпотечні цінні папери,‭ ‬сертифікати фонду операцій з нерухомістю‭) ‬емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації‭ (‬інформації про іпотечні цінні папери,‭ ‬сертифікати фонду операцій з нерухомістю‭) ‬емітента‭

I.‭ ‬Загальні відомості‭
1.‭ ‬Повне найменування емітента‭
Приватне акціонерне товариство‭ "‬ЗАВОД‭ "‬ФРЕГАТ‭"
2.‭ ‬Код за ЄДРПОУ‭
14312387
3.‭ ‬Місцезнаходження‭
55210‭ ‬Первомайськ Корабельна,‭ ‬50
4.‭ ‬Міжміський код,‭ ‬телефон та факс‭
050‭ ‬3662826‭ ‬-
5.‭ ‬Електронна поштова адреса‭
kolesnichenko@tregat.mk.ua
6.‭ ‬Адреса сторінки в мережі Інтернет,‭ ‬яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації‭
www.fregat.mk.ua
7.‭ ‬Вид особливої інформації відповідного до вимог глави‭ ‬1‭ ‬розділу ІІІ або‭   ‬інформації про іпотечні цінні папери,‭ ‬сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави‭ ‬2‭ ‬розділу ІІІ цього Положення‭
Зміна складу посадових осіб емітента

II.‭ ‬Текст повідомлення‭
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства‭  "‬ЗАВОД‭ "‬ФРЕГАТ‭" ‬31.07.2017‭ ‬р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ‭ "‬ЗАВОД‭ "‬ФРЕГАТ‭"  №‬52‭  ‬від‭ ‬31.07.2017‭ ‬р.
Посадова особа Привалова Світлана Костянтинівна‭ (‬паспорт:‭ ‬серія ЕО номер‭ ‬790891‭ ‬виданий‭ ‬30.12.1999‭ ‬р.‭ ‬Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл.‭)‬,‭ ‬яка займала посаду Головний бухгалтер,‭ ‬звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента‭ ‬0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі‭ ‬0‭ ‬грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк,‭ ‬протягом якого особа перебувала на посаді:‭ ‬6‭ ‬років.

Рішення про призначення прийнято‭  ‬Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства‭ "‬ЗАВОД‭ "‬ФРЕГАТ‭" ‬31.07.2017‭ ‬р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ‭ "‬ЗАВОД‭ "‬ФРЕГАТ‭" № ‬52‭ ‬від‭ ‬31.07.2017р.
Посадова особа Бермас Віра Георгіївна‭ (‬паспорт:‭ ‬серія ЕР номер‭ ‬301962‭ ‬виданий‭ ‬18.01.2008‭ ‬р.‭ ‬Первомайським МВ УМВС України в Миколаївській обл.‭)‬,‭ ‬призначена на посаду Головний бухгалтер.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента‭ ‬0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі‭ ‬0‭ ‬грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк,‭ ‬на який призначено особу:‭ ‬три місяці.
Інші посади,‭ ‬які обіймала особа протягом останніх п'яти років:‭ ‬заступник головного бухгалтера ПрАТ‭ "‬ЗАВОД‭ "‬ФРЕГАТ‭"‬.
Розмір пакета акцій емітента,‭ ‬які належать цій особі:‭ ‬0‭ ‬акцій.

III.‭ ‬Підпис‭
1.‭ ‬Особа,‭ ‬зазначена нижче,‭ ‬підтверджує достовірність інформації,‭ ‬що міститься у повідомленні,‭ ‬та визнає,‭ ‬що вона несе відповідальність згідно із законодавством.‭
2.

Голова Правління

Купков Андрій Вячеславович
(підпис‭)‬ ‭ (ініціали та прізвище керівника‭)‬ ‭ 


 ‭  ‬ ‭ М.‭ ‬П. ‭ 01.08.17


‭(‬дата‭)‬ ‭ 
Также в этом разделе: