28/03/2018р. Особлива інформація ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Про зміну складу посадових осіб емітента)

28/03/2018р.  Особлива інформація ПрАТ

 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 
Приватне акціонерне товариство "ЗАВОД "ФРЕГАТ"
2. Код за ЄДРПОУ 
14312387
3. Місцезнаходження 
55210 м. Первомайськ, вул. Корабельна, 50
4. Міжміський код, телефон та факс 
05161-31293 05161-43725
5. Електронна поштова адреса 
kolesnichenko@fregat.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації 
www.fregat.mk.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 
Зміна складу посадових осіб емітента
 
II. Текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами акціонерів  27.03.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол №21 від 27.03.2018р.
Посадова особа Красніков Дмитро Анатолійович  (паспорт: серія АК номер 875256 виданий 26.04.2000 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: один рік.
Красніков Д.А. являвся  представником акціонера  - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп»
 
Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами акціонерів 27.03.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі  рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол №21 від 27.03.2018р..
Посадова особа Парусникова Вікторія Борисівна  (паспорт: серія АЕ номер 254323 виданий 18.03.1996 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: один рік.
 Парусникова В.Б. являлась  представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю "МетІнвест".
 
Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальнимизборами акціонерів  27.03.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі  рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол №21 від 27.03.2018р.
Посадова особа Санін  Андрій Олександрович   (паспорт: серія МК номер 018034 виданий 25.07.1995 р. Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: один рік.
Санін  А. О. являвся представником акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «МетІнвест».
 
Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами акціонерів  27.03.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі  рішення чергових загальних  зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол №21 від 27.03.2018р.
Посадова особа Анищенко Сергій Володимирович  (паспорт: серія АК номер 568525 виданий 18.06.1999 р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: один рік.
Анищенко С. В.  являвся  представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп». 
 
Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами акціонерів  27.03.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі   рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол №21 від 27.03.2018р.
Посадова особа Британ Олександр  Вікторович  (паспорт: серія АЕ номер 709887 виданий 14.08.1997 р. Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: один рік.
Британ О. В.  являвся  представником акціонера - Компанії “Фрегат Інжиніринг Лімітед”/Fregat engineering limited.
 
 
Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціонерів 27.03.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі  рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол №21 від 27.03.2018р.
Красніков Дмитро Анатолійович (паспорт: серія АК номер 875256 виданий 26.04.2000 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області) обрано на посаду Член Наглядової ради.   
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «ІКК «ПроКапітал», з 01.04.2010р. по 02.09.2012р.  ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Груп» заступник Генерального директора з розвитку, з 03.09.2012р. ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Груп» Директор дирекції «Фрегат».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Красніков  Д.А. являється  представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вулиця Павла Ніріберга 10; код ЄДРПОУ: 34316490). Незалежним директором член Наглядової ради не являється.
 
Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціонерів 27.03.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі   рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол №21 від 27.03.2018р.
Парусникова Вікторія Борисівна (паспорт: серія АЕ номер 254323 виданий 18.03.1996 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області) обрано на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  з 14.09.2007р. «Ей Ем Джі Волдвайд Інвестментс Лімітед», директор.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Парусникова В.Б. являється  представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вулиця Павла Ніріберга 10; код ЄДРПОУ: 34316490). Незалежним директором член Наглядової ради не являється.
 
Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціонерів 27.03.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі  рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол №21 від 27.03.2018р.
Санін Андрій Олександрович (паспорт: серія МК номер 018034 виданий 25.07.1995 р. Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області) обрано на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  з 25.11.2009р. ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Групп», заступник Генерального директора з розвитку, з 01.04.2010р.-перший заступник Генерального директора, з 27.09.2012р. Генеральний директор.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Санін А.О. являється представником акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вулиця Павла Ніріберга 10; код ЄДРПОУ: 34316490). Незалежним директором член Наглядової ради не являється.
 
Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціонерів 27.03.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі  рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол №21 від 27.03.2018р.
Самойленко Юлія Вікторівна (паспорт: серія АЕ номер 501418 виданий 11.03.1997 р. Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області) обрано на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  з 18.07.2006р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова  компанія «Ассетс Менеджмент Груп»; начальник казначейства.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
 Самойленко Ю.В. являється представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вулиця Баумана,10; код ЄДРПОУ: 34316490). Незалежним директором член Наглядової ради не являється.
 
Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціонерів 27.03.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ".
Британ Олександр Вікторович (паспорт: серія АЕ номер 709887 виданий 14.08.1997 р. Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області.) обрано на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 03.12.2007р. консультант по питанням безпеки Представництва фірми «Дніпросіті Лімітед».  
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:  0  акцій.
 Британ О.В. являється представником акціонера - Компанії “Фрегат Інжиніринг Лімітед”/Fregat engineering limited (місцезнаходження: Арх. Макаріу III, 284 ФОРТ, Фортуна   Корт Блок В,  2 поверх, п.с. 3105, Лімасол, Кіпр). Незалежним директором член Наглядової ради не являється.
 
III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2.
 
Голова Правління                               Купков Андрій Вячеславович    
                                  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)     
                                                                 28.03.2018р.    
                                                                   (дата)   
 Также в этом разделе: