28/03/2018р. Особлива інформація ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Про зміну складу посадових осіб емітента)

28/03/2018р.  Особлива інформація ПрАТ

 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 
Приватне акціонерне товариство "ЗАВОД "ФРЕГАТ"
2. Код за ЄДРПОУ 
14312387
3. Місцезнаходження 
55210 м. Первомайськ, вул. Корабельна, 50
4. Міжміський код, телефон та факс 
05161-31293 05161-43725
5. Електронна поштова адреса 
kolesnichenko@fregat.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації 
www.fregat.mk.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 
Зміна складу посадових осіб емітента
 
II. Текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами акціонерів 27.03.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі  рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол №21 від 27.03.2018р.
Посадова особа Домну Олексій Анатолійович -  (паспорт: серія АМ номер 763385 виданий 25.01.2002 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: один рік.
Домну О.А. являвся представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп».
 
Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами акціонерів  27.03.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі  рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол №21 від 27.03.2018р.
Посадова особа Мироненко Ірина Миколаївна (паспорт: серія АЕ номер 507605 виданий 18.02.1997 р. Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: один рік.
Мироненко І.М. являлась представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп».
 
Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами акціонерів  27.03.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі  рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол №21 від 27.03.2018р.
Посадова особа Головач Наталя Володимирівна (паспорт: серія АЕ номер 362450 виданий 10.09.1996 р. Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: один рік.
Головач Н.В. являлась представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп».
 
Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціонерів 27.03.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі  рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол №21 від 27.03.2018р.
Домну Олексій Анатолійович (паспорт: серія АМ номер 763385 виданий 25.01.2002 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області) обрано на посаду Член Ревізійної комісії.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  з 01.07.2008р. ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Групп», провідний економіст, з 07.02.2013р. Дніпропетровська філія ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ», економіст.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0  акцій.
Домну О.А. являється представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вулиця Павла Ніріберга 10; код ЄДРПОУ: 34316490).
 
Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціонерів 27.03.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі  рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол №21 від 27.03.2018р.
Мироненко Ірина Миколаївна (паспорт: серія АЕ номер 507605 виданий 18.02.1997 р. Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області) обрано на посаду Член Ревізійної комісії.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  Головний бухгалтер Представництва фірми «Дніпросіті Лімітед» (сумісник с 30.03.2017р.), з 17.09.2007р. Заступник головного бухгалтера ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Групп». ( з 30.03.2017р.-основне місце роботи).
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Мироненко І.М. являється представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вулиця Павла Ніріберга 10; код ЄДРПОУ: 34316490).
 
Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціонерів 27.03.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол №21 від 27.03.2018р.
Головач Наталя Володимирівна (паспорт: серія АЕ номер 362450 виданий 10.09.1996 р. Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області.) обрано на посаду Член Ревізійної комісії.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  ТОВ «ТМІ», з 01.02.2012р. по 06.02.02012р. ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Групп», головний бухгалтер, з 07.02.2013р.  Дніпропетровська філія ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ», головний бухгалтер.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Головач Н.В. являється представником  акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вулиця Павла Ніріберга 10; код ЄДРПОУ: 34316490).
 
III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2.
 
Голова Правління                                      Купков Андрій Вячеславович    
                               (підпис)                    (ініціали та прізвище керівника)       
                                                                        28.03.2018р.    
                                                                        (дата)     
 Также в этом разделе: