28/03/2018р. Особлива інформація ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Про зміну складу посадових осіб емітента)

28/03/2018р.  Особлива інформація ПрАТ

 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 
Приватне акціонерне товариство "ЗАВОД "ФРЕГАТ"
2. Код за ЄДРПОУ 
14312387
3. Місцезнаходження 
55210 м. Первомайськ, вул. Корабельна, 50
4. Міжміський код, телефон та факс 
05161-31293 05161-43725
5. Електронна поштова адреса 
kolesnichenko@fregat.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації 
www.fregat.mk.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 
Зміна складу посадових осіб емітента
 
II. Текст повідомлення 
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою 28.03.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі  рішення Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол №27 від 28.03.2018р.
Красніков Дмитро Анатолійович (паспорт: серія АК номер 875256 виданий 26.04.2000 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області) обраний на посаду Голови Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «ІКК «ПроКапітал», з 01.04.2010р. по 02.09.2012р.  ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Груп» заступник Генерального директора з розвитку, з 03.09.2012р. ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Груп» Директор дирекції «Фрегат».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Красніков Д.А. являється представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вулиця Павла Ніріберга 10; код ЄДРПОУ: 34316490). Незалежним директором Голова Наглядової ради не являється.
 
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою  28.03.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі  рішення Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол №27 від  28.03.2018р.
Санін  Андрій Олександрович (паспорт: серія МК номер 018034 виданий 25.07.1995 р. Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області) обраний на посаду Заступника голови Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  з 25.11.2009р. ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Групп», заступник Генерального директора з розвитку, з 01.04.2010р.-перший заступник Генерального директора, з 27.09.2012р. Генеральний директор.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Санін А.О. являється представником акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вулиця Павла Ніріберга 10; код ЄДРПОУ: 34316490).  Незалежним директором Заступник голови Наглядової ради не являється.
 
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою  28.03.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі  рішення Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Протокол №27 від 28.03.2018р.
Парусникова Вікторія Борисівна (паспорт: серія АЕ номер 254323 виданий 18.03.1996 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області) обрана на посаду Секретар Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  з 14.09.2007р. «Ей Ем Джі Волдвайд Інвестментс Лімітед», директор.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Парусникова В.Б. являється представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вулиця Павла Ніріберга 10; код ЄДРПОУ: 34316490).  Незалежним директором Секретар Наглядової ради не являється.
 
III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2.
 
Голова Правління                                                 Купков Андрій Вячеславович    
                                       (підпис)                     (ініціали та прізвище керівника)       
                                                                            28.03.2018р.    
                                                                          (дата)     
 Также в этом разделе: