28/02/2019 Річна фінансова звітність  ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" за 2018 рік.

28/02/2019 Річна фінансова звітність  ПрАТ

1. Баланс - userfiles/file/FinZvit2018/Balance2018.PDF

2. Фінансові результати - userfiles/file/FinZvit2018/FinRez2018.PDF

3. Звіт про рух грошових коштів - userfiles/file/FinZvit2018/ZvitGroshi2018.PDF

4. Звіт про власний капітал - userfiles/file/FinZvit2018/ZvitKapital2018.PDF

5. Нематеріальні активи - userfiles/file/FinZvit2018/Nemat2018.PDF

6. Звіт про управління - userfiles/file/FinZvit2018/ZvitUpr2018.pdf
Также в этом разделе: