14/04/2017 Статут ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів 12.04.2017р. Протокол №20

14/04/2017 Статут ПрАТ

Статут ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів 12.04.2017р. Протокол №20

подробнее

12/04/2017 Положення про Загальні збори акціонерів затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів 12.04.2017р. Протокол №20"

12/04/2017 Положення про Загальні збори акціонерів затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів 12.04.2017р. Протокол №20

Положення про Загальні збори акціонерів затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів 12.04.2017р. Протокол №20"

подробнее

14/04/2017 Протокол чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" від 12 квітня 2017р.

14/04/2017 Протокол чергових загальних зборів акціонерів ПАТ

Протокол чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" від 12 квітня 2017р.

подробнее

12/04/2017 Положення про Правління та Наглядову раду ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів 12.04.2017р. Протокол №20"

12/04/2017 Положення про Правління та Наглядову раду ПрАТ

Положення про Правління ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів 12.04.2017р. Протокол №20 Положення про Наглядову раду затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів 12.04.2017р. Протокол №20

подробнее

14/04/2017 Особлива інформація ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Про зміну типу акціонерного товариства)

14/04/2017 Особлива інформація ПАТ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

подробнее

14/04/2017 Особлива інформація ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

14/04/2017 Особлива інформація ПАТ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

подробнее

14/04/2017 Особлива інформація ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Про зміну складу посадових осіб)

14/04/2017 Особлива інформація ПАТ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

подробнее

23/03/2017 Особлива інформація ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ"

23/03/2017 Особлива інформація ПАТ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

подробнее

07/04/2017 Аудиторський висновок фінансової звітності ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ за 2016 рік

07/04/2017 Аудиторський висновок фінансової звітності ПАТ

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

подробнее

06/03/2017 Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів

06/03/2017 Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД “ФРЕГАТ” повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Збори відбудуться 12 квітня 2017 року о 10.00 год.

подробнее