Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента / відомості про прийняття рішення про вчинення значних правочинів.