Спростування недостовірної інформації емітента

Приватне акціонерне товариство “ЗАВОД “ФРЕГАТ” повідомляє про спростування недостовірної інформації емітента, поданої у Річній інформації (Звіті) емітента цінних паперів за 2020 рік на Титульному аркуші, у розділі III “Основні відомості про…