ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ФРЕГАТ»

(ідентифікаційний код 14312387, місцезнаходження: вул. Корабельна, 50/1, м.Первомайськ, Миколаївська область, 55210 (далі – Товариство)

повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів

(далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно за скороченою процедурою відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок). Загальні збори скликаються за скороченою процедурою відповідно до пункту 31 Порядку.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 20 червня 2024 року.
Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://fregat.mk.ua/dlya-akczioneriv
Дата розміщення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 10 червня 2024 року.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 17 червня 2024 року (станом на 23 годину).

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів

Інформація

Перелік документів, що має надати акціонер

Проекти рішень з проекту порядку денного