Керуючись ст. 52 ЗУ «Про акціонерні товариства» Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД «ФРЕГАТ» розміщує наступну інформацію:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ФРЕГАТ»

(місцезнаходження: вул. Корабельна, 50/1, м. Первомайськ, Миколаївська область, код ЄДРПОУ 14312387)

нагадує про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів,

які будуть проведені дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) –20 червня 2024 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 17 червня у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Згідно зведеного облікового реєстру акціонерів власників цінних паперів вих.№ 132652 від 18.06.2024 р. всього за реєстром – 7201 акціонерів, які володіють 43 868 200 простими іменними акціями, кількість голосуючих акцій становить – 43 242 513.