ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ФРЕГАТ»

(ідентифікаційний код 14312387, місцезнаходження: вул. Корабельна, 50/1, м. Первомайськ, Миколаївська область,55210 (далі – Товариство)

повідомляє про скликання Загальних зборів акціонерів

(далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 24 квітня 2024 року.
Спосіб проведення загальних зборів – опитування (дистанційно).
Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці  https://fregat.mk.ua/dlya-akczioneriv

Дата розміщення бюлетенів (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) для голосування у вільному для акціонерів доступі 15 квітня 2024 року (не пізніше 11-00) за посиланням https://fregat.mk.ua/dlya-akczioneriv на сторінці власного веб-сайту Товариства https://fregat.mk.ua у розділі «Для акціонерів».

Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі 19 квітня 2024 року (не пізніше 11-00) за посиланням https://fregat.mk.ua/dlya-akczioneriv на сторінці власного веб-сайту Товариства https://fregat.mk.ua у розділі «Для акціонерів».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 21 квітня 2024 року (станом на 23 годину).

Більш детальну інформацію надано у вкладеннях нижче.

Повідомлення про скликання загальних зборів

Перелік документів, що має надати акціонер

Проекти рішень з проекту порядку денного

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Товариства