Керуючись ст. 52 ЗУ «Про акціонерні товариства» Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД «ФРЕГАТ» розміщує наступну інформацію:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ФРЕГАТ»

(місцезнаходження: вул. Корабельна, 50/1, м. Первомайськ, Миколаївська область, код ЄДРПОУ 14312387)

нагадує про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів,

які будуть проведені дистанційно за скороченою процедурою відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 14 березня 2024 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 23 годину 11 березня 2024 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Згідно зведеного облікового реєстру акціонерів власників цінних паперів вих. № 120372 від 12.03.2024 р. всього за реєстром – 7201 акціонерів, які володіють 43 868 200 простими іменними акціями, кількість голосуючих акцій становить – 43 242 513.