ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ФРЕГАТ» ідентифікаційний код 14312387, яке знаходиться за адресою: вул. Корабельна 50/1, місто Первомайськ, Миколаївської області, 55210 (надалі – ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ»), оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Мета проведення конкурсу – відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за 2023 рік.

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» №2258-VIII від 21.12.2017 року (надалі –«Закон про аудит») та умовам даного конкурсу.

Завдання

Аудит річної фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності Товариства, що складається відповідно до вимог законодавства України та підлягає оприлюдненню в установленому законодавством України порядку (далі – аудит фінансової звітності).

Критерії для відбору

 Суб’єкт аудиторської діяльності повинен відповідати вимогам, встановленим Законом для суб’єктів аудиторської діяльності, що мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, які становлять суспільний інтерес, а також наступному:

 • дані про нього внесені до розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

 • за основним місцем роботи має не менше 5 аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше 2 особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;

 • сума винагороди якого за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

 • не має обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Товариству та обмежень, передбачених вимогами статей 6, 10 та 27 Закону;

 • ключовий партнер з аудиту, аудитори, які безпосередньо залучатимуться для надання аудиторських послуг щодо проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності, повинні мати досвід роботи з надання аудиторських послуг щодо проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств;

 • пройшов перевірку контролю якості аудиторських послуг, здійснену у відповідності до вимог чинного законодавства, протягом останніх трьох років;

 • має чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до вимог законодавства;

 • до якого не застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції);

 • службова (посадова) особа якого, що підписуватиме конкурсну пропозицію і договір про надання аудиторських послуг, не має не знятої або не погашеної у встановленому законом порядку судимості за злочини, учинені з корисливих мотивів;

 • відсутні (в т.ч. по відношенню до керівника та/або аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за сумісництвом) будь-які стягнення, що застосовувалися протягом останніх 3-х років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність;

 • не притягувався протягом останніх 3-х років до відповідальності за порушення, передбачені пунктом 4 частини 2 статті 6 та пункту 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”;

 • не внесений до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

Для участі у конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності подають такі документи:

 • основні відомості про суб’єкт аудиторської діяльності у довільній формі;

 • підтвердження наявності передбачених законодавством України свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;

 • цінову пропозицію щодо розміру оплати послуг за договором;

 • лист-запевнення щодо відповідності вищенаведеним вимогам до учасників Конкурсу згідно переліку;

 • будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.

Інформація про процедуру:

Дата початку проведення конкурсу – 19 лютого 2023 року.

Кінцевий строк подачі документів – до 17-00 години 25 лютого 2024 року.

Строки підведення підсумків конкурсу  26 лютого 2024 року.

Документи надсилати на електронну пошту: mail@fregat.mk.ua з поміткою: «Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності»), або поштою на адресу: вул. Корабельна 50/1, місто Первомайськ, Миколаївської області, 55210

Контактна особа:  Голова комітету Наглядової ради з питань аудиту Херувімов Артур Володимирович

artur.kheruvymov@amgroup.dp.ua, тел. +380503156226

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов даного конкурсу, не розглядатимуться.

Інформація про ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ», що підлягає розкриттю, доступна на веб-сайті https://fregat.mk.ua/dlya-akczioneriv/

Фінансова звітність та інша додаткова інформація про діяльність ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Про результати конкурсу повідомимо всіх його учасників, що приймали участь, електронною поштою або засобами телефонного зв’язку протягом 2 днів з дати прийняття відповідного рішення.