Правління ПрАТ «Завод «Фрегат» є колегіальним виконавчим органом, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової Ради.