Особлива інформація ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ” (Про прийняття  рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів):Titul_pravoch