Особлива інформація/ Відомості про зміну складу 
посадових осіб:
Голова НР, заступник, секретар PDF