Керуючись абз. 3 частини  4 статті 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»
Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД «ФРЕГАТ» розміщує наступну інформацію:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ФРЕГАТ»
(місцезнаходження: вул. Корабельна, 50/1, м. Первомайськ, Миколаївська область,   код ЄДРПОУ 14312387)

 нагадує  про скликання чергових Загальних зборів акціонерів

15 квітня 2020 року о 10.00 год.

за адресою: вул. Корабельна, 50/1, I поверх, каб. № 6 актовий зал,  м. Первомайськ, Миколаївська область.

 

Реєстрація учасників Загальних зборів 15 квітня 2020 року з 08-30 до 09-30 год. за адресою: вул. Корабельна, 50/1, I поверх, каб. № 6 актовий зал,  м. Первомайськ, Миколаївська область.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений  станом на 24 годину  09 квітня 2020 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Згідно зведеного облікового  реєстру акціонерів власників цінних паперів вих. № 12525 від 10.04.2020р. всього за реєстром – 7203 акціонерів, які володіють 43 868 200 простими іменними акціями,  кількість  голосуючих акцій становить –  43 242 513.