Керуючись абз. 3 частини 4 статті 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД «ФРЕГАТ» розміщує наступну інформацію:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ФРЕГАТ»

(місцезнаходження: вул. Корабельна, 50, м. Первомайськ, Миколаївська область, код ЄДРПОУ 14312387)

нагадує про скликання чергових Загальних зборів акціонерів

18 квітня 2019 року о 10.00 год.

за адресою: вул. Корабельна, 50, I поверх, каб. № 6 актовий зал, м. Первомайськ, Миколаївська область.

Реєстрація учасників Загальних зборів 18 квітня 2019 року з 08-30 до 09-30 год. за адресою: вул. Корабельна, 50, I поверх, каб. № 6 актовий зал, м. Первомайськ, Миколаївська область.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24 годину 14 квітня 2019 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Згідно зведеного облікового реєстру акціонерів власників цінних паперів вих. № 180394зв від 15.04.2019р. всього за реєстром – 7202 акціонерів, які володіють 43 868 200 простими іменними акціями, кількість голосуючих акцій становить – 43 242 513.