Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування на  загальних зборах акціонерів ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ” приведено у наступних файлах:

userfiles/file/Protokol_LK/Protokol_LK.PDF

userfiles/file/Protokol_LK/Protokol_LK2.PDF