Регулярна річна інформація/ Річна інформація емітента 
цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік:
Річний звіт за 2019 рік