1. Баланс – userfiles/file/FinZvit2018/Balance2018.PDF

2. Фінансові результати – userfiles/file/FinZvit2018/FinRez2018.PDF

3. Звіт про рух грошових коштів – userfiles/file/FinZvit2018/ZvitGroshi2018.PDF

4. Звіт про власний капітал – userfiles/file/FinZvit2018/ZvitKapital2018.PDF

5. Нематеріальні активи – userfiles/file/FinZvit2018/Nemat2018.PDF

6. Звіт про управління – userfiles/file/FinZvit2018/ZvitUpr2018.pdf