Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік розміщена тут:

userfiles/file/2018/ZVIT_emitenta_2017.pdf