Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік:

Річна_інформація_2021 (1)