Особлива інформація/ Відомості про зміну складу 
посадових осіб:
Особлива посадові особи 150420