Підсумки
голосування   на   загальних  зборах  акціонерів ПрАТ "ЗАВОД
"ФРЕГАТ", що  відбулися 27.04.2021р.:
Pidsumki_golosuvannia_2021