Регулярна річна інформація /Річна інформація емітента 
цінних паперів (річний звіт) за 2020 рік:
Річна_інформація_2021