Річна фінансова звітність за 2021 рік

Баланс за 2021р

Звіт про фінансові результати за 2021р

Звіт про рух грошових коштів за 2021р

Звіт про власний капітал за 2021р

Примітки за 2021р