Річна фінансова звітність за 2022 рік

Баланс за 2022р.

Звіт про фінансові результати (в тисячах) 2022р.

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) 2022р.

Звіт про власний капітал 2022р.

Примітки до річної звітності 2022р.