Річна фінансова звітність ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за 2019 рік (Richna zvitnist 2019):

1. Баланс

2. Фінансові результати

3. Звіт про рух грошових коштів

4. Звіт про власний капітал

5. Нематеріальні активи

6. Звіт про Управління.