Приватне акціонерне товариство “ЗАВОД “ФРЕГАТ” повідомляє про спростування недостовірної інформації емітента, поданої у Річній інформації (Звіті) емітента цінних паперів за 2020 рік на Титульному аркуші, у розділі III “Основні відомості про емітента”, розділі ХV «Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора». Річна інформація була розміщена на власному сайті 27.04.2021р., розкрита в загальнодоступній інформаційній базі 27.04.2021р. та подана до НКЦПФР 27.04.2021р. На Титульному аркуші, у розділі III “Основні відомості про емітента”, розділі ХV «Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора» виявлено, що  попали (не виправлені) дані 2019 року. Правильним слід вважати на Титульному аркуші дату та орган, що затвердив Річну інформацію емітента за 2020 рік, саме “рішення загальних зборів акціонерів від 27.04.2021р., протокол №24”, замість “рішення загальних зборів акціонерів від 15.04.2020р., протокол №23”. У розділі III “Основні відомості про емітента” – дата проведення державної реєстрації саме “16.09.1994 р.”, замість дати “26.04.2012р.”. У розділі ХV «Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора» – звітний період за який проведено аудит фінансової звітності, саме “01.01.2020р. -31.12.2020р.” замість “01.01.2019р.-31.12.2019р.” Спростування недостовірної інформації доводиться до акціонерів шляхом оприлюднення інформації та відповідного повідомлення на власному сайті. Розкриття виправленої інформації здійснюється шляхом розміщення нового файлу із виправленою інформацією у спосіб, передбачений «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».