Шановні акціонери ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ»!

Наглядова Рада Приватного акціонерного товариства “ЗАВОД “ФРЕГАТ” повідомляє про зміни в проекті порядку денному Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2021 року о 10.00 год. за адресою: вул. Корабельна, 50/1, I поверх, каб. № 6 актовий зал, м. Первомайськ, Миколаївська область, а саме:

про внесення у порядок денний такого питання:

13 Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії.”

доповнення питання :

“14 Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії та обрання особи, яка уповноважується на підписання вищезазначених цивільно-правових договорів”.

Питання 13-15 проекту порядку денного, який оприлюднено на офіційному сайті Товариства (www.fregat.mk.ua) 26.03.2021 року та направленого усім акціонерам у відповідності до п. 14.1.1. Статуту Товариства, вважати відповідно питаннями 14-16.

Наглядова Рада ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ»